Seo Tổng Lực xin nêu ra các điều khoản bài viết dưới đây cho khách hàng có thể nắm rõ cũng như thực hiện theo cho hợp lý cho cả hai bên. Chúng tôi luôn muốn tuân thủ nhằm hỗ trợ khách hàng có được sự thỏa mãn nhất định.

Điều khoản dịch vụ

Nhằm bảo đảm đúng các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Seo Tổng Lực sẽ đưa ra Qui định về việc cung cấp dịch vụ nhằm thông báo với khách hàng cũng như người dùng cho chúng tôi đối với những vấn đề có liên quan đến dịch vụ.

Chấp nhận Điều khoản sử dụng

Bằng cách truy cập và sử dụng trang web (“https://seotongluc.com/“) các bạn được xem như tình nguyện chấp nhận các Điều khoản sử dụng cũng như những chính sách về bảo mật để dùng website này. Hãy tìm hiểu các tài liệu về chúng tôi mỗi khi vào website này.

Sử dụng

Seotongluc.com cho phép bạn tải và xem các tài liệu để dùng cho việc cá nhân và phi thương mại, chỉ cần toàn bộ quyền tác giả và quyền sở hữu nằm trong tài liệu bản sao và gốc đều được giữ lại. Không có gì trong trang web này được hiểu như trao bằng estoppels, ý nghĩa hoặc cách khác, bất kỳ giấy phép hay quyền về bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu, sở hữu trí tuệ hoặc quyền lợi sở hữu khác của seotongluc.com hoặc bất kỳ bên thứ ba. Trang web này và nội dung của nó, bao gồm, nhưng không giới hạn, các trang web văn bản, biểu tượng âm thanh, hình ảnh, video, chắc chắn các bạn không được cung cấp, tái bản hay sao chép với bất cứ hình thức và mục đích nào khác, mà lại không có sự chấp thuận, uy quyền trước bằng văn bản của seotongluc.com.

Không cung cấp

Các tài liệu của trang web này không được xem một giao dịch bán hay mời chào mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ của Công ty. Các thông tin được tìm ra trên trang web được cung cấp miễn phí và cho mục đích thông tin và không tạo ra một doanh nghiệp hoặc dịch vụ chuyên nghiệp mối quan hệ giữa bạn và seotongluc.com. Links của website này có thể dẫn đến các dịch vụ hoặc các trang website không hoạt động hoặc đại lý của chúng tôi. Chúng tôi không bảo đảm hoặc đại diện cho các links khác hoặc các trang website có thể được tìm thấy ở đây. Để link đến một trang website khác hoặc dịch vụ không phải là một xác nhận của trang web. Mọi sử dụng bạn thực hiện của các thông tin được cung cấp trên trang web này, hoặc bất kỳ trang web hoặc dịch vụ liên quan đến bởi trang web này, có nguy cơ của riêng bạn.

Links đến các trang web bên thứ ba

Trang web bên thứ ba chỉ được cung cấp một sự tiện lợi cho bạn. Nếu bạn sử dụng các links này, bạn sẽ rời khỏi trang web này và Điều khoản sử dụng khác nhau sẽ được áp dụng cho các trang web. Một số links đến các trang web khác, ngay cả khi điều hành bởi Công ty của chúng tôi, có thể cung cấp nội dung không thích hợp cho tất cả mọi người, theo sau links trên trang web này bạn phải đọc và chấp nhận các Điều khoản sử dụng trang web của bạn được truy cập. Công ty chúng tôi sẽ không xem xét lại các trang web bên thứ ba liên quan ở đây và không kiểm soát và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ các trang web, hoặc nội dung của họ. Công ty chúng tôi không chấp nhận báo cáo được thực hiện trong bất kỳ trang web bên thứ ba.

Nội dung từ chối

Dịch vụ của chúng tôi chỉ khai thác sao cho phù hợp bao gồm các thông tin cá nhân, hoàn chỉnh và hiện tại (từ khi đăng lên) trên trang web này, tuy nhiên, Chúng tôi sẽ không chắc chắc các thông tin là sẽ không sai, là mới là đủ ngoài ra còn do đánh máy và kỹ thuật sẽ không được chúng tôi đảm bảo. Hơn nữa, dữ liệu đã cung cấp như ngày và hiệu lực của nó sẽ không đúng với hiện tại. Công ty chúng tôi không vào kiểm tra thông tin liên tục, vậy nên tại thời điểm bạn thấy các tài liệu chưa chắc đã phải thông tin mới nhất và có tính cập nhật nhất. Đó chính là việc của bạn để xác minh thông tin trước khi dựa vào nội dung đó bằng cách liên hệ với chúng tôi. Công ty có quyền sửa đổi, hoặc các thông tin cập nhật của chúng tôi trong trang web này mà không cần báo trước. Một số sản phẩm hoặc dịch vụ có thể hạn chế quy định hoặc khác và không có sẵn trong tất cả các khu vực pháp lý.

Địa điểm

Seotongluc.com được điều hành và duy trì bởi Seo Tổng lực và bạn đồng ý rằng các quy định của điều khoản sử dụng và hành động hợp pháp hoặc thủ tục liên quan đến chúng và sử dụng của bạn trên trang web này sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật của Việt Nam mà không cần tham khảo đến sự lựa chọn của các quy định pháp luật. Mọi thủ tục phù hợp, hành động hay pháp lý phát sinh từ việc bạn sử dụng trang web này sẽ được đưa vào các tòa án có thẩm quyền thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, không phân biệt nơi trên thế giới bạn đang sống, hoặc từ các nơi trên thế giới mà bạn ghé xem trang web này.

Trách nhiệm người sử dụng

Việc truy cập và sử dụng trang web cũng như các nội dung khác là quyền của người dùng. Bạn có thực hiện theo luật pháp của các cơ quan có thẩm quyền lúc các bạn đang truy cập trang web này và bạn đồng ý rằng bạn sẽ không thể truy cập hoặc sử dụng thông tin trang web này nếu có hành vi với vi phạm của các luật.

Có thắc mắc các bạn liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ sau: