Seo tổng lực đảm bảo sẽ giữ bảo mật tất cả thông tin cá nhân của người tham gia trang web thích hợp theo quy ước của Bộ Luật Dân Sự Nước cùng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và những qui định của pháp luật có liên quan. Nội dung của trang chính sách bảo mật thông tin cá nhân (Privacy Page) nêu tóm gọn những cách thức thông tin được Seo Tổng Lực của chúng tôi nhận được thông qua website này, cách thức chúng tôi quản lý và sử dụng dữ liệu. Trong nội dung trang này còn nhắc tới các quyền lợi bạn thừa hưởng liên quan đến vấn đề thông tin được bảo mật dữ liệu và dịch vụ bạn cần để thực hiện liên lạc với chúng tôi.

Thông tin cá nhân và cách thức sử dụng

Vài dữ liệu cá nhân khách hàng cung cấp cho, bao gồm họ tên/ tên riêng, địa chỉ liên hệ phường thành thị, bang/tỉnh, mã vùng/ mã bưu điện, quốc gia, số điện thoại (kể cả số điện thoại di động), địa chỉ mail, tên sử dụng ở trên mạng, giới tính, tuổi, tình trạng hôn nhân cùng nhiều thông tin khác như sở thích, mối quan tâm, v.V

Bảo đảm với bạn rằng thông tin cá nhân của các bạn chỉ được lấy khi bạn tự nguyện cung cấp thông tin phù hợp cho khóa học seo hay dịch vụ về Seo. Đồng nghĩa với việc bạn đã biết rõ doanh nghiệp chúng tôi thu thập thông tin cho mục đích gì và chúng tôi có hỏi bạn bằng lòng với quyền sử dụng này không. Lúc bạn đưa dữ liệu của mình lên trên trang web chúng tôi thì tức các bạn đã tự nguyện chia sẻ những thông tin với chúng tôi, trừ khi có thông tin cụ thể khác. Bên cạnh đó, 1 số hoạt động do đặc thù của chúng tôi, sẽ dẫn tới việc thông tin cá nhân các bạn sẽ được tiết lộ cho các người dùng khác của website.

Chúng tôi sử dụng thông tin với mục đích:

Trả lời cho câu hỏi của các bạn, khi bạn đặt ra 1 nghi ngờ nào về khoá đào tạo cũng như dịch vụ seo từ chúng tôi các bạn cần liên hệ cho chúng tôi ngay theo thông tin của chúng tôi được chúng tôi được cung cấp/ khu vực riêng trên website. Chúng tôi sẽ dùng dữ liệu các bạn cung cấp nhằm mục đích trả lời các thắc mắc của bạn. Trong một số trường hợp, ví dụ cần thiết chúng rồi sẽ tiết lộ quyền sử dụng những thông tin dữ liệu cá nhân của bạn cho các tổ chức, thành viên khác nằm trong doanh nghiệp FrieslandCampina, hay các nhà khai thác dữ liệu như được khái niệm tại mục 3 dưới đây.

Lúc các bạn truy cập vào trang web seotongluc.com chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân được các bạn cung cấp khi đăng ký tham gia đối với những dịch vụ, khóa học seo online hoặc offline nhằm mục đích quản lý điều hành và cải tiến website, tăng cường quyền lợi cho người truy cập để cung cấp dịch vụ seo và khóa học seo.

Seo tổng lực có thể do bên thứ ba đại diện tổ chức chúng tôi sẽ điều hành và khai thác thông tin cá nhân sau đó họ sẽ được phép khai các thông tin mà các bạn đã đưa cho chúng tôi (cùng xem mục Nhà khai thác dữ liệu) .

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin thu thập được để thông báo đến các bạn những dịch vụ và khóa học seo do đơn vị chúng tôi hay các công ty đối tác thực hiện, hoặc để xin ý kiến của bạn cho những vấn đề về dịch vụ và khóa học seo hay các vấn đề khác nữa.

Đơn vị xử lý dữ liệu (Nhà khai thác dữ liệu)

Sẽ có lúc chúng tôi liên kết với bên thứ ba để khai thác hoặc Phân tích dữ liệu mà chúng tôi đã thu nhận từ các trang web của chúng tôi, mà có cả dữ liệu cá nhân của các bạn. Các bên thứ ba cũng như các dịch vụ sẽ có ràng buộc nhất định về trách nhiệm không được phép dùng dữ liệu bạn cho bất kỳ ý đồ nào khác ngoài mục đích mà chúng tôi đã đưa ra.

An ninh mạng và bảo mật thông báo

Công ty thực hiện vài biện pháp ngăn đề phòng hợp lý nhằm giữ an toàn các thông tin cá nhân của bạn, và sẽ bắt buộc thực hiện tương tự đối vưới Nhà khai thác dữ liệu.

Cách phòng chống: Ngoại trừ người quản lý website seotongluc.com hay người được trao nhiệm vụ vậy các bạn là người duy nhất được truy cập những dữ liệu cá nhân của mình. Tham gia dùng của bạn được bảo vệ bằng mật khẩu để ngăn chặn những xâm phạm bất hợp pháp. Khuyên bạn không được để mất mật khẩu của các bạn cho bất kỳ người nào cũng như chúng tôi sẽ không hỏi mật khẩu của bạn qua điện thoại, email hay các hình thức tương tự như vậy.

Khó có thể bảo đảm 100% cho các dữ liệu mỗi khi đưa lên mạng mặc dù biết đã rất cố gắng bảo đảm tốt nhât thông tin cá nhân của bạn trên hệ thống của chúng tôi nhữ sẽ không đảm bảo tuyệt đối hoặc cam kết về tính an toàn của thông tin, khi đó rủi ro các bạn tự chịu.

Không những thế, chúng tôi có thể bật mí thông tin cá nhân của bạn trong những trường hợp sau

Chúng tôi có thể để lộ dữ liệu cá nhân của các bạn đối với bên đối tác thứ ba nếu như bạn đồng ý. Thí dụ, Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu đã được thu thập về bạn (như những mối quan hệ hay sở thích mà bạn đã trình bày) để xác định xem liệu bạn có thể để ý đến các lớp đào tạo về seo hoặc các dịch vụ của bên đối tác không.

Chúng tôi sẽ đưa dữ liệu cá nhân của các bạn nếu như các vấn đề pháp luật yêu cầu, hay đề nghị của các cơ quan có thẩm quyền nếu như chúng tôi nghi ngờ là sự việc sẽ cần thiết. Để tuân thủ những đề nghị cho pháp luật hoặc chiếu theo quy trình của luật pháp; giám sát an ninh, các tài sản cho đối tác; ngăn chặn kiềm hãm hoặc bảo vệ an ninh quốc gia; hoặc bảo vệ an toàn cá nhân của bạn hay công chúng.

Công ty của chúng tôi có thể bật mí và chuyển dữ liệu cá nhân của các bạn đến với đối tác thứ ba, hoặc đối các đối tượng đã mua tất cả tài sản của công ty chúng tôi.

Quyền lợi của bạn

Cho khai thác sử dụng dữ liệu cá nhân của các bạn khi các bạn đã đồng ý.

Bạn có thể chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn bất kỳ lúc nào nhằm bảo mật hay đảm bảo các thông tin cá nhân của bạn cung cấp cho chúng tôi là chuẩn xác và phù hợp.

Ngay lúc bạn đăng ký tham gia các dịch vụ về seo hay kháo đào tạo seo, bạn với tên truy cập và có thể sử dụng tất cả những sản phẩm/ dịch vụ của website seotongluc.com bạn nhé.